Thông Điệp

Lòng Tin

Kết Nối

Sự Tin Cậy

Trọng Tâm

“Giải pháp toàn diện về đầu tư tại Việt Nam…”

SƠN THỦY với nhiệt huyết, tham vọng, am hiểu thị trường nội địa và nên tảng kinh nghiệp sâu sắc. SƠN THỦY tự tin sẽ tạo ra những giá trị và bản sắc kinh doanh đặc trưng để đem lại hiệu quả thiết thực cho nhà đầu tư và đối tác.

 

Tầm nhìn và sứ mệnh


Tư Vấn Đầu Tư

TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
 • Đánh giá và phân tích toàn bộ hoạt động đầu tư các dự án;
 • Xây dựng các chỉ tiêu, định mức kinh tế – kỹ thuật;
 • Thẩm tra các phương án kinh tế các dự án;
 • Quản lý toàn bộ các công việc có liên quan đến đầu tư tài chính các dự án;
 • Làm thủ tục vay vốn Ngân hàng;
 • Lập kế hoạch tài chính cho các dự án;
 • Theo dõi thu chi của các dự án;
 • Lưu trữ hồ sơ các dự án đầu tư;
 • Thực hiện các thủ tục đầu tư dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư , thực hiện đầu tư đến kết thúc đầu tư dự án;
 • Lập kế hoạch đầu tư các dự án;
 • Tham gia lập và thẩm tra dự án đầu tư;
 • Lập và thẩm tra dự toán.
TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

SƠN THỦY hỗ trợ nhà đầu tư và đối tác sẽ hiễu rõ môi trường kinh doanh toàn diện tại Việt Nam, nhằm đưa ra những chọn lựa, thách thức, giải pháp và kế hoạch chiến lược đối dự án, kế hoạch kinh doanh tại thị trường Việt Nam cụ thể:

Thiết lập mục tiêu dự án;

Pháp lý liên quan, kiểm chứng xác thực thông tin, quy trình và các bước thực hiện;

Xác định đối tác chiến lược và đối tác liên quan phù hợp dự án;

Cấu trúc dự án bao gồm phát triền hệ thống tài chính và đưa ra hệ thống quy trình thực hiện hiệu quả nhằm đảm bảo mục tiêu của khách hàng và giá trị bền vững và thiết thực nhất.

 • Tư vấn về mô hình, tổ chức quản lý dự án;
 • Đánh giá hiệu quả các mô hình quản lý dự án;
 • Tư vấn quản lý dự án;
 • Hỗ trợ đánh giá và phát triển ý tưởng đầu tư và kinh doanh;
 • Nghiên cứu cơ hội đầu tư, lập báo cáo đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, khả thi các dự án đầu tư.
 • Phân tích hiệu quả tài chính dự án, phân tích đầu tư.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Lập bộ hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư, theo dõi và đôn đốc việc cấp phép đầu tư, làm thủ tục thuê mặt bằng.
 • Thẩm định, đánh giá các dự án đầu tư.
 • Lập phương án kinh doanh cho các doanh nghiệp.
 • Tìm kiếm cơ hội và đối tác đầu tư, cung cấp thông tin về đầu tư (lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư), tìm các nguồn tài trợ vốn, tư vấn ý tưởng đầu tư.
 • Tư vấn giúp khách hàng lựa chọn các hình thức đầu tư tối ưu.
 • Tư vấn xác định và tìm đối tác, địa điểm đầu tư.
 • Tư vấn trong đàm phán hợp đồng trong hợp tác đầu tư.
 • Tư vấn sau khi được cấp phép đầu tư để triển khai dự án đầu tư nước ngoài bao gồm hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép nhập khẩu, thẩm định thiết kế kỹ thuật, quyết định chấp thuận cho xây dựng, đăng ký chế độ kế toán, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đấu thầu, chuyển nhượng vốn, tuyển dụng lao động, điều chỉnh Giấy phép đầu tư…
 • Đại diện cho nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai Dự án.
TƯ VẤN VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN (M&A)
 • Xây dựng và đánh giá bộ chỉ số theo dõi và đánh giá dự án.
 • Theo dõi, đánh giá dự án theo tháng, quý, 6 tháng và năm.
 • Nghiên cứu và đánh giá dự án: đánh giá đầu kỳ, cuối kỳ và báo cáo đánh giá tổng hợp cuối kì.
 • Đánh giá tác động dự án.
 • Đánh giá năng lực quản lý dự án.
TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn doanh nghiệp

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp.
 • Soạn thảo điều lệ Công ty, Hợp đồng liên doanh.
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh, tái cấu trúc Doanh nghiệp.
 • Quản lý nhân sự.
 • Quản lý tài chính.
 • Giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp về những vấn đề như thuế, lao động, tiền lương, đầu tư, môi trường v.v.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp để có giấy phép cho những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, như: thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và một số giấy phép khác: Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài, Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam …
 • Hỗ trợ việc thành lập Doanh nghiệp, mua, bán, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu, đánh giá thị phần và giá trị Thương hiệu Doanh nghiệp.
 • Tạo dựng và phát triển Thương hiệu trên cơ sở Marketing hỗn hợp.
 • Thiết kế tên thương mại, biểu tượng (logo), câu khẩu hiệu (slogan), đặc trưng bao bì, hệ thống tem nhãn …
 • Xác định quy chế quản trị Marketing và Thương hiệu.
 • Tư vấn thực hiện ISO.

Cung cấp thông tin.

 • Cung cấp bản tin pháp luật hàng tuần hoặc hàng tháng, hàng quý (cập nhật và bình luận các Văn bản pháp quy, bao gồm: Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định, Công văn liên quan đến Kinh tế, Tài chính, Đầu tư, Kinh doanh ..v..v…).
 • Cung cấp văn bản pháp quy được sao chụp từ bản gốc (có con dấu và chữ ký).
 • Hệ thống hoá và cung cấp văn bản theo chủ đề.
 • Xây dựng thư viện pháp luật theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.
 • Cung cấp các báo cáo phân tích chuyên biệt theo lĩnh vực, ngành hoặc sản phẩm.
TƯ VẤN THÀNH LẬP VÀ PHÁP LÝ DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ VÀ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Năng lượng mặt trời trên thế giới đang được khuyến khích phát triển để góp phần bảo vệ môi trường chung. Các dự án điện gió và năng lượng mặt trời gần đây nhận được nhiều ưu đãi, có điều kiện tốt để phát triển. SƠN THỦY là đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ tư vấn cho các đối tượng khách hàng khác nhau như:

Chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án.

Nhà thầu EPC.

Ngân hàng.

Về các dự án điện gió và năng lượng mặt trời, các loại hình dịch vụ của SƠN THỦY :

 • Tư vấn đầu tư (xác định cơ hội đầu tư, địa điểm đầu tư, các thủ tục pháp lý).
 • Lập hồ sơ quy hoạch hoặc bổ sung quy hoạch phát triển điện gió hoặc mặt trời.
 • Tư vấn thiết kế, xây dựng, lắp đặt các trụ đo mặt trời, quan trắc gió hoặc mặt trời.
 • Khảo sát, điều tra số liệu cơ bản, khảo sát kỹ thuật.
 • Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, lập dự toán, tổng mức đầu tư.
 • Tính toán sản lượng điện năng (Yield Analysis) hoặc gió (AEP).
 • Lập các báo cáo: đấu nối lưới điện, đấu nối SCADA, đo đếm điện năng, bảo vệ rơ le, PCCC…
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA).
 • Lập kế hoạch bồi thường, tái định cư và phương án đền bù để thu hồi đất.
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và đánh giá thầu mua sắm thiết bị, vật tư, xây lắp trong nước và quốc tế.
 • Tư vấn thẩm tra dự án.
 • Tư vấn quản lý dự án.
 • Tư vấn giám sát thi công xây dựng
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP
 • Lập quy hoạch, lập dự án đầu tư trồng trọt (lúa, hoa màu, cây ăn trái), chăn nuôi thú y, thủy sản, hạ tầng phục vụ nông nghiệp, cấp thoát nước, nước sạch nông thôn.
 • Khảo sát, thiết kế, thẩm tra dự án, giám sát dự án đầu tư hạ tầng phục vụ nông nghiệp – nông thôn.
 • Thí nghiệm phân tích đất, nước.
 • Tư vấn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng sẳn có của địa phương.
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ thực vật, khuyến nông, chế biến nông sản.
 • Nghiên cứu và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn bền vững (trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề, dịch vụ, du lịch…) phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương và theo nhu cầu của thị trường.
 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản, tổ chức sản xuất, thâm canh cây trồng, nuôi dưỡng vật nuôi, thủy sản đạt năng suất, chất lượng cao.
 • Thực hiện các dịch vụ tư vấn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới, dự án đầu tư (khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư, lập dự toán, đấu thầu, …) cho hộ nông dân, hộ trang trại, tổ hợp tác, HTX, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư diêm nghiệp.
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; thông tin về thị trường trong và ngoài nước; tổ chức liên kết cung – cầu và hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông-lâm-thủy sản.
 • Hướng dẫn các nông hộ, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại xây dựng đề án, dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp thuộc các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước.
 • Tư vấn phát triển các nông sản đặc sản, chỉ dẫn địa lý.

Ngoài các lĩnh vực hoạt động tư vấn trên SƠN THỦY còn cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp cho các cơ quan, thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Hỗ trợ thông tin về hiệu quả kinh doanh của các ngành kinh tế, các địa phuơng và khu vực; Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới; Xây dựng cơ sở dữ liệu về các sản phẩm, lĩnh vực nông nghiệp và lực lượng tư vấn chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết nối các nhà đầu tư và nâng tầm sản xuất, canh tác từ nhà nông dựa trên nền tảng kinh nghiệm và kỷ thuật nuôi trồng theo tiêu chuẩn mới. Phương pháp phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng.

GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ

SƠN THỦY cung cấp dịch vụ tư vấn đưa sản phẩm và giấy phép nước ngoài vào thị trường Việt Nam và các công ty có trụ sở tại Việt Nam trong việc mở rộng sang các thị trường toàn cầu. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: kế hoạch tham gia của các bên liên quan và phát triển dự án.

SƠN THỦY hỗ trợ tư vấn pháp lý các hồ sơ xây dựng, kế toán và kiểm toán.

TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Quản trị thương hiệu:

 • Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ.
 • Quản lý và phát triển hệ thống thương hiệu.
 • Lập kế hoạch xây dựng & quảng bá thương hiệu.
 • Chụp hình, sử lý hình ảnh thiết kế đồ họa.

Marketing & Biên tập

 • Biên tập và cung cấp các thông tin phục vụ truyền thông tiếp thị.
 • Biên tập và cung cấp các thông tin cho bản tin nội bộ.
 • Thu thập và sử lý thông tin thị trường.
 • Lập kế hoạch truyền thông tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ.
 • Hỗ trợ triển khai kế hoạch truyền thông tiếp thị.
 • Xây dựng chương trình Tổ chức sự kiện cộng đồng, sự kiện thương mại.
 • Lên kế hoạch Tổ chức và triển khai lễ hội, hội chợ triển lãm, lễ khánh thành, động thổ, tổ chức biểu diễn, hội thảo, hội nghị…
QUỸ ĐẦU TƯ

SƠN THỦY cam kết hỗ trợ và thực hiện sự ủy thác của nhà đầu tư và đối tác phát triển các chiến lược đầu tư, chúng tôi có thể đẩy mạnh vốn đầu tư trong nước và ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của nhà đầu tư và đối tác. Dư án tư vấn và đầu tư như sau:

 • Bất động sản
 • Nông nghiệp
 • Nặng lượng và tái tạo nhiên liệu
 • Thu mua công ty
 • Thức ăn gia súc
 • Dịch vụ tài chính
 • Sản xuất và công nghiệp
 • Xuất khẩu
 • Kinh doanh
 • Du lich
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Công nghệ xử lý rác và nước thải môi trường

Chúng tôi cam kết sẽ mang lại hiệu quả về tài chính cao nhất cho nhà đầu tư và đối tác. Bằng sự chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp SƠN THỦY nhận thức rằng:

” Tất cả nhân viên phải nổ lực hết sức mình để vươn lên thành Công ty có uy tín và niềm tin của sự ủy thác từ nhà đầu tư, đối tác và khách hàng. Từ đó chúng tôi tạo ra sự khác biệt và phát triển một cách bền vững tại Việt Nam ”

 

Tuyển dụng

SƠN THỦY tạo ra môi trường làm việc năng động, dựa vào nhiệt quyết và khả năng làm việc của nhân viên. Chúng tôi tìm kiếm các cá nhân năng động, có động cơ, nghề nghiệp cao. Chúng tôi cung cấp việc làm cho các chuyên gia về các lĩnh vực đầu tư, tài chính, và kế toán. SƠN THỦY cam kết mang lại thu nhập hấp dẫn và sự phát triển nghề nghiệp.

Chúng tôi đang tuyển dụng vị trí:

Ứng viên gửi CV bao gồm:

Giới thiệu bản thân (có dán ảnh 4×6)
Đơn xin việc
Photo các bằng cấp đã có
Tất cả thể hiện bằng tiếng Việt và ngôn ngữ mà quốc gia xin ứng tuyển quản lý. Đối với vị trí (2) thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.